Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn

Ngày đăng: 11:21 07-06-2022 | 1316 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công tác lập quy hoạch đô thị, nông thôn,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, huyện, đô thị, khu chức năng và nông thôn

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nội dung, quy cách và trình tự, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt đối với hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ lưu trữ trong hoạt động quy hoạch các vùng huyện, liên huyện, đô thị, khu chức năng, nông thôn. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến công tác lập quy hoạch đô thị, nông thôn.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/6/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DTTT quy định về Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, huyện, đô thị, khu chức năng, nông thôn

Ngày nhập

07/06/2022

Đã xem

1316 lượt xem

Công văn lấy ý kiến DTTT quy định về Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, huyện, đô thị, khu chức năng, nông thôn

Ngày nhập

07/06/2022

Đã xem

1316 lượt xem

thi hành luật đất đai

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com