Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) và nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3

Ngày đăng: 11:56 03-10-2019 | 7668 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các cơ sở đào tạo, các tổ chức có hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề đối với các nghề nêu trên.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về danh mục và số lượng tối thiểu về cơ sở vật chất (phòng chuyên môn, kỹ thuật,nhà xưởng,…) và trang thiết bị (phương tiện, thiết bị, công cụ,…) để đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nghề công nghệ thông tin và điện tử công nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng 02 Dự thảo Thông tư quy định Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) và nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về danh mục và số lượng tối thiểu về cơ sở vật chất (phòng chuyên môn, kỹ thuật,nhà xưởng,…) và trang thiết bị (phương tiện, thiết bị, công cụ,…) để đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nghề công nghệ thông tin và điện tử công nghiệp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở đào tạo, các tổ chức có hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề đối với các nghề nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/10/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

7668 lượt xem

Dự thảo thông tư Công nghệ thông tin

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

7668 lượt xem

Danh mục

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

7668 lượt xem

Dự thảo Điện tử côn nghiệp

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

7668 lượt xem

Danh mục

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

7668 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com