Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư số 50/2015, 25/2013, 62/2008/TT-BNNPTNT về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thuỷ sản khai thác theo yêu cầu của EC

Ngày đăng: 12:11 03-11-2017 | 10693 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động đánh bắt, sản xuất, xuất khẩu thuỷ sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động khai thác thuỷ sản, Chứng nhận và xác nhận thuỷ sản, Hồ sơ thẩm định nguồn gốc nguyên liệu thuỷ sản, Hồ sơ thẩm định chứng nhận sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

  Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 62/2008/TT-BNN (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các yêu cầu đối với việc chứng nhận sản phẩm thuỷ sản khai thác đánh bắt hợp pháp, thay đổi về hồ sơ thẩm định nguồn gốc nguyên liệu thuỷ sản, thẩm định chứng nhận sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu. Dự kiến các sửa đổi này sẽ tác động đến những doanh nghiệp có hoạt động đánh bắt, sản xuất, xuất khẩu thuỷ sản.

  Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đối với các nội dung của dự thảo và đề nghị các nội dung sửa đổi khác (nếu có) trước ngày 18/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định chứng nhận nguồn gốc sản phẩm thuỷ sản khai thác

Ngày nhập

03/11/2017

Đã xem

10693 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com