Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày đăng: 17:30 30-07-2021 | 1613 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: yêu cầu về xây dựng và khai thác cảng hàng không, sân bay; yêu cầu về năng lực nhân sự, giám sát viên tại cảng hàng không, sân bay; an toàn khai thác sân bay; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cảng hàng không, sân bay.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

       Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: yêu cầu về xây dựng và khai thác cảng hàng không, sân bay; yêu cầu về năng lực nhân sự, giám sát viên tại cảng hàng không, sân bay; an toàn khai thác sân bay; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cảng hàng không, sân bay. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

      Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

      Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thông tư thay thế Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày nhập

30/07/2021

Đã xem

1613 lượt xem

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ngày nhập

30/07/2021

Đã xem

1613 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com