Theo dõi (2)

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 16:08 11-08-2021 | 2759 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định nội dung bảo vệ môi trường trong đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp; chất thải y tế; báo cáo môi trường; kế hoạch phục hồi môi trường.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định nội dung bảo vệ môi trường trong đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp; chất thải y tế; báo cáo môi trường; kế hoạch phục hồi môi trường. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định Luật Bảo vệ môi trường

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2759 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2759 lượt xem

Tờ trình Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2759 lượt xem

Dự thảo Phụ lục Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

2759 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com