Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Ngày đăng: 09:08 24-11-2017 | 23964 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên đất liền,

Phạm vi điều chỉnh

quy định chi tiết hàng hóa được phép nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng 02 Dự thảo và lấy ý kiến của những đối tượng chịu tác động:

  1. Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
  2. Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

Dự kiến 02 Dự thảo Thông tư này sẽ ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên đất liền.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với 02 Dự thảo. 

Toàn văn 02 Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/12/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công Thương, Cửa khẩu

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

23964 lượt xem

Ngày nhập

24/11/2017

Đã xem

23964 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com