Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

Ngày đăng: 16:36 20-09-2022 | 968 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động vận chuyển, lưu kho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; đại lý làm thủ tục hải quan,

Phạm vi điều chỉnh

quy định các chỉ tiêu thông tin để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các chỉ tiêu thông tin (về tờ khai, người khai, cơ quan hải quan, bộ phận xử lý, thanh toán, vận chuyển, lưu kho, các thông tin chi tiết về hàng hóa…) đối với các trường hợp khai tờ khai hàng hóa; khai/không được khai bổ sung tờ khai hải quan; đề nghị hủy tờ khai hải quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động vận chuyển, lưu kho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; đại lý làm thủ tục hải quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/10/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

20/09/2022

Đã xem

968 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

20/09/2022

Đã xem

968 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com