Dự thảo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực hóa chất

Ngày đăng: 16:34 31-07-2020 | 2453 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng hóa chất nguy hiểm; các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các hóa chất nêu trên tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

các yêu cầu chung về an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất nguy hiểm, các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu về quản lý đối với: natri hydroxit công nghiệp, amoniac công nghiệp, poly aluminium chloride (PAC), tiền chất thuốc nổ, hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang, hàm lượng chì trong sơn

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng các Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoá chất (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: các yêu cầu chung về an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất nguy hiểm, các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu về quản lý đối với: natri hydroxit công nghiệp, amoniac công nghiệp, poly aluminium chloride (PAC), tiền chất thuốc nổ, hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang, hàm lượng chì trong sơn. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất nguy hiểm; các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các hóa chất nêu trên tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/8/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư QCVN về an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất nguy hiểm

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2453 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN về chất lượng poly aluminium chloride (PAC)

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2453 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN về chất lượng amoniac công nghiệp

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2453 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN về chất lượng xút công nghiệp

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2453 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN về hàm lượng chì trong sơn

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2453 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2453 lượt xem

Dự thảo Thông tư QCVN về chất lượng tiền chất thuốc nổ

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2453 lượt xem

Công văn xin ý kiến DTTT QCVN về lĩnh vực hóa chất

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

2453 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 8

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com