Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng ngắn ngày

Ngày đăng: 09:26 23-12-2015 | 2390 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng ngắn ngày
(sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.
Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các tổ
chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến khảo nghiệm,
sản xuất thử, công nhận giống cây trồng ngắn ngày mới
; sản xuất, kinh
doanh và quản lý chất lượng giống cây trồng ngắn ngày
tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý,
khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý
Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý
được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn
– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội
trước ngày
31/12/2015

để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn
bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355;
Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý
Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Gợi ý góp ý Dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng ngắn ngày

Ngày nhập

05/10/2017

Đã xem

2390 lượt xem

Dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng ngắn ngày

Ngày nhập

05/10/2017

Đã xem

2390 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com