Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

Ngày đăng: 22:35 08-08-2021 | 1312 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi một số phí, lệ phí[2], bổ sung cấu phần kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá và các trang thiết bị trên tàu cá trung gian (trên đà) trong Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; bổ sung Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

           Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi một số phí, lệ phí[2], bổ sung cấu phần kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá và các trang thiết bị trên tàu cá trung gian (trên đà) trong Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; bổ sung Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

           Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

           Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài biết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

           Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

           Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

           Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

           Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

           Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư số 230/2016/TT-BTC và Thông tư số 118/2018/TT-BTC

[2] Bao gồm: tăng cấu phần kiểm tra bất thường, tai nạn; giảm một số cấu phần thiết bị trong phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTTT thay thế chế độ thu, nộp phí trong lĩnh vực thủy sản

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1312 lượt xem

Dự thảo Thông tư thay thế chế độ thu, nộp phí trong lĩnh vực thủy sản

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1312 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com