Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác nhận dịch bệnh động vật, dịch hại thực vật, xác nhận thiên tai trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Ngày đăng: 11:30 28-02-2020 | 17513 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp, tổ chức, sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản), doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về việc xác nhận và công bố dịch bệnh động vật, dịch hại thực vật, thiên tai khi đủ/chưa đủ điều kiện công bố để làm căn cứ thực hiện hợp đồng bảo hiểm; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác nhận dịch bệnh động vật, dịch hại thực vật, xác nhận thiên tai trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về việc xác nhận và công bố dịch bệnh động vật, dịch hại thực vật, thiên tai khi đủ/chưa đủ điều kiện công bố để làm căn cứ thực hiện hợp đồng bảo hiểm; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, tổ chức, sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản), doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm dưới bài viết. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/03/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn mời góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

17513 lượt xem

Dự thảo thông tư

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

17513 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com