Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, giá chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Ngày đăng: 16:07 30-03-2018 | 3528 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hoá, doanh nghiệp logistic và các doanh nghiệp có cung ứng các dịch vụ khác tại bến cảng, sân bay, bên xe, ga tàu...,

Phạm vi điều chỉnh

hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thuỷ lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, giá chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo quy định các nội dung:nguyên tắc và phương pháp xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động vận tải hàng hoá, hành khách, doanh nghiệp logistic.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 07/04/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

DT TT xac dinh gia khoi diem de dau gia cho thue tai san KCHT giao thong thuy loi

Ngày nhập

02/04/2018

Đã xem

3528 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com