Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Ngày đăng: 17:12 29-06-2022 | 1534 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có dự án sử dụng vốn nhà nước, quản lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân thực hiện báo cáo kê khai, đăng nhập, sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản công.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công, thực hiện việc cập nhật thông tin tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: điều kiện vận hành Phần mềm, các yêu cầu quản lý (về kỹ thuật, nghiệp vụ, chứng thư số); định danh mã đơn vị đăng ký tài sản; các hoạt động đối với dữ liệu tài sản trên Phần mềm (gồm nhập, duyệt, khai thác, sử dụng thông tin); báo cáo điện tửkinh phí đảm bảo việc quản lý, khai thác Phần mềm. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có dự án sử dụng vốn nhà nước, quản lý tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân thực hiện báo cáo kê khai, đăng nhập, sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản công.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/7/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư số 184/2014/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Tài sản công

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Ngày nhập

29/06/2022

Đã xem

1534 lượt xem

Tài liệu kỹ thuật

Ngày nhập

29/06/2022

Đã xem

1534 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Ngày nhập

29/06/2022

Đã xem

1534 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com