Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Ngày đăng: 14:34 30-03-2020 | 11995 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp khai thác, sản xuất, kinh doanh các loại quặng; gỗ rừng tự nhiên; đá, cát, sỏi, than; các tài nguyên khác,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về: người nộp thuế; sản lượng tài nguyên tính thuế; giá tính thuế tài nguyên; trình tự, thủ tục liên quan đến đăng ký, khai, nộp, miễn, giảm thuế tài nguyên. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp khai thác, sản xuất, kinh doanh các loại quặng; gỗ rừng tự nhiên; đá, cát, sỏi, than; các tài nguyên khác.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/4/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT hướng dẫn về thuế tài nguyên

Ngày nhập

30/03/2020

Đã xem

11995 lượt xem

Dự thảo thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên

Ngày nhập

30/03/2020

Đã xem

11995 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 6 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com