Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

Ngày đăng: 10:00 28-08-2017 | 2327 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp kinh doanh casino (sau đây gọi là doanh nghiệp); Cá nhân được phép chơi tại Điểm kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi), bao gồm: Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (sau đây gọi là người chơi nước ngoài); Người Việt Nam được thí điểm chơi tại Điểm kinh doanh casino theo quy định của Chính phủ về kinh doanh casino (sau đây gọi là người chơi Việt Nam); Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép); Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh casino. ,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo casino

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2327 lượt xem

Bản thuyết minh

Ngày nhập

28/08/2017

Đã xem

2327 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com