Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày đăng: 10:58 14-02-2019 | 3472 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và các doanh nghiệp có hoạt động vận tải,

Phạm vi điều chỉnh

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới  (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về thực tập, tập huấn, đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên; hoạt động của đơn vị đăng kiểm; kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định,…Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và các doanh nghiệp có hoạt động vận tải.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 01/03/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 139/2018/NĐ-CP

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

3472 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

3472 lượt xem

Công văn mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 139/2018/NĐ-CP

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

3472 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com