Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày đăng: 09:10 22-12-2022 | 1076 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tổ chức tài chính; tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan,

Phạm vi điều chỉnh

tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền; phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; quy định nội bộ; chế độ, hình thức báo cáo đối với giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền; phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; quy định nội bộ; chế độ, hình thức báo cáo đối với giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tổ chức tài chính; tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan[1].

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/01/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Bao gồm các tổ chức có hoạt động: kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; dịch vụ công chứng, kế toán, pháp lý; dịch vụ uỷ thác, dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp, dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký doanh nghiệp cho bên thứ ba.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

22/12/2022

Đã xem

1076 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

22/12/2022

Đã xem

1076 lượt xem

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

Ngày nhập

22/12/2022

Đã xem

1076 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

22/12/2022

Đã xem

1076 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com