Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày đăng: 11:17 07-10-2020 | 1154 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện, hồ sơ, trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; việc cập nhật kiến thức cho người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; quản lý hành nghề đối với đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: điều kiện, hồ sơ, trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; việc cập nhật kiến thức cho người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; quản lý hành nghề đối với đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các Biểu mẫu được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Ngày nhập

07/10/2020

Đã xem

1154 lượt xem

Mẫu biểu Thông tư

Ngày nhập

07/10/2020

Đã xem

1154 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com