Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản

Ngày đăng: 09:44 15-08-2022 | 663 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp được cấp phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản và các doanh nghiệp khác có liên quan,

Phạm vi điều chỉnh

một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản, bao gồm: thanh tra hoạt động thăm dò khoáng sản, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra việc thực hiện quy định về: thăm dò vượt chiều sâu, ranh giới được phép thăm dò; thiết kế mỏ; Giám đốc điều hành mỏ; kiểm soát sản lượng khoáng sản thực tế; điều chỉnh Giấy phép; chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền khai thác; khai thác tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; chuyển nhượng quyền thăm dò khi chưa được cơ quan nhà nước chấp thuận; căn cứ xác định trong trường hợp thăm dò trước khi được cấp hoặc hết hạn Giấy phép; thời điểm đóng cửa mỏ… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải duối bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản

Ngày nhập

15/08/2022

Đã xem

663 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản

Ngày nhập

15/08/2022

Đã xem

663 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com