Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Ngày đăng: 10:27 29-08-2017 | 10860 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng muối.,

Phạm vi điều chỉnh

Căn cứ kiểm tra; phương thức kiểm tra; hồ sơ kiểm tra và thủ tục kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Thuyết minh Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

10860 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

10860 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

10860 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com