Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Ngày đăng: 16:55 16-09-2020 | 1851 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối,

Phạm vi điều chỉnh

phạm vi giao dịch giữa TCTD và khách hàng; phương thức giao dịch; giao dịch kỳ hạn, giao dịch bán kỳ hạn giữa TCTD và khách hàng, và việc bán ngoại tệ kỳ hạn

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo dự kiến sửa đổi theo hướng nới lỏng một số hạn chế về phạm vi giao dịch giữa TCTD và khách hàng; phân tách quy định về phương thức giao dịch liên ngân hàng với giao dịch giữa TCTD với khách hàng; bổ sung một số quy định liên quan đến giao dịch kỳ hạn, giao dịch bán kỳ hạn giữa TCTD và khách hàng, và việc bán ngoại tệ kỳ hạn. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tín dụng kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1851 lượt xem

Dự thảo TT hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1851 lượt xem

Thuyết minh DTTT hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1851 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com