Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày đăng: 15:17 27-05-2020 | 2052 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Cơ sở in, đúc tiền; Đơn vị thực hiện đầu tư, mua sắm hàng hóa; Ngân hàng Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Toàn văn Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

2052 lượt xem

Bảng so sánh và thuyết minh những điểm khác nhau giữa quyết định 1145/2005/QĐ-NHNN và Dự thảo Thông tư thay thế

Ngày nhập

15/07/2021

Đã xem

2052 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com