Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Ngày đăng: 11:05 26-09-2019 | 12040 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có thể thuộc đối tượng được vay vốn, hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: đối tượng được hỗ trợ vay vốn; mức, lãi suất, thời hạn và hồ sơ vay vốn; hợp đồng tín dụng đầu tư bảo vệ môi trường; trích lập dự phòng; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, điều kiện, hồ sơ tài trợ và đồng tài trợ…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: đối tượng được hỗ trợ vay vốn; mức, lãi suất, thời hạn và hồ sơ vay vốn; hợp đồng tín dụng đầu tư bảo vệ môi trường; trích lập dự phòng; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, điều kiện, hồ sơ tài trợ và đồng tài trợDự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có thể thuộc đối tượng được vay vốn, hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/10/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12040 lượt xem

Phụ lục - Mẫu 01

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12040 lượt xem

Phụ lục - Mẫu 02

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12040 lượt xem

Phụ lục - Mẫu 03

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12040 lượt xem

Phụ lục - Mẫu 04

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12040 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12040 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com