Theo dõi (1)

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-QCVN 01:2008/BCT

Ngày đăng: 15:51 17-09-2020 | 1847 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về quy trình tổ chức thực hiện công việc liên quan đến hiện trường công tác; phiếu công tác, lệnh công tác; các biện pháp đảm bảo an toàn kĩ thuật (khi làm việc với vật mang điện, vật đã cắt điện, dây dẫn điện, máy điện, trạm điện; xây dựng công trình điện; làm việc trên cao). Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng công trình điện; phát, truyền tải, phân phối, buôn bán điện; sử dụng điện để sản xuất; kiểm định thiết bị điện.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 2/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT ban hành QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT ban hành QCVN về an toàn điện

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1847 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về an toàn điện

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1847 lượt xem

Dự thảo QCVN về an toàn điện

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1847 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com