Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển

Ngày đăng: 17:14 08-10-2020 | 1577 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp thực hiện hoạt động thu gom, xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển,

Phạm vi điều chỉnh

các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển (gồm: thiết bị tiếp nhận, phương tiện thu gom, khu vực lưu giữ chất thải từ tàu biển), quy định về quản lý và trách nhiệm của doanh nghiệp thu gom chất thải từ tàu biển

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển (gồm: thiết bị tiếp nhận, phương tiện thu gom, khu vực lưu giữ chất thải từ tàu biển), quy định về quản lýtrách nhiệm của doanh nghiệp thu gom chất thải từ tàu biển. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp thực hiện hoạt động thu gom, xử lý chất thải từ tàu biển tại cảng biển.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT Quốc gia về h ban hành Quy chuẩn kỹ thuậtệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển

Ngày nhập

08/10/2020

Đã xem

1577 lượt xem

DTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển

Ngày nhập

08/10/2020

Đã xem

1577 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển

Ngày nhập

08/10/2020

Đã xem

1577 lượt xem

Thuyết minh Quy trình xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống thu gom và xử lý chất thải từ tàu biển

Ngày nhập

08/10/2020

Đã xem

1577 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com