Theo dõi (1)

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải

Ngày đăng: 12:07 21-10-2022 | 1150 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về tái chế dầu thải (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về kỹ thuật tái chế dầu thải bằng một số phương pháp xử lý khoa học; định mức cho phép của các thông số, thành phần nguy hại trong dầu thải; giám sát chất lượng thành phẩm dầu tái chế được đưa ra thị trường; quản lý hoạt động lấy mẫu so sánh dầu tái chế, tham chiếu các quy chuẩn quốc gia và quốc tế xác định thành phần có trong dầu, phương pháp ngâm triết và phân tích xác định nồng độ nguy hại của dầu thải. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tái chế dầu thải.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/11/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo QCVN

Ngày nhập

21/10/2022

Đã xem

1150 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

21/10/2022

Đã xem

1150 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

21/10/2022

Đã xem

1150 lượt xem

xăng dầu

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com