Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ

Ngày đăng: 10:24 29-08-2017 | 2596 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu, pha chế, phân phối và bán lẻ dầu nhờn động cơ đốt trong.,

Phạm vi điều chỉnh

Quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong lưu thông, thực hiện quy định về quản lý dầu nhờn.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong

Ngày nhập

09/01/2018

Đã xem

2596 lượt xem

Bản thuyết minh dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong

Ngày nhập

09/01/2018

Đã xem

2596 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật VN về dầu nhờn động cơ đốt trong

Ngày nhập

09/01/2018

Đã xem

2596 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com