Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày đăng: 11:00 14-04-2022 | 945 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, cập nhật quy định về yêu cầu kỹ thuật, quản lý đối với thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và cập nhật thông tin tham chiếu đối với các QCVN mới ban hành. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối viễn thông, công nghệ thông tin.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/4/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

VCCI lyk Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày nhập

14/04/2022

Đã xem

945 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày nhập

14/04/2022

Đã xem

945 lượt xem

Dự thảo QCVN về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày nhập

14/04/2022

Đã xem

945 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo QCVN về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

Ngày nhập

14/04/2022

Đã xem

945 lượt xem

thiết bị đầu cuối viễn thông

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com