Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thay thế QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ngày đăng: 15:11 15-11-2022 | 1298 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia[1] về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung các sản phẩm phải kiểm tra chất lượng, về chứng nhận, công bố hợp quy, về miễn kiểm tra khi thông quan; sửa đổi danh mục vật liệu xây dựng cần có Giấy chứng nhận hợp quy khi lưu thông trên thị trường, danh mục sản phẩm thuộc diện quản lý chặt… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, đánh giá sự phù hợp các sản phẩm vật liệu xây dựng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/12/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế QCVN 16:2019/BXD

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN

Ngày nhập

30/11/2022

Đã xem

1298 lượt xem

Dự thảo QCVN

Ngày nhập

30/11/2022

Đã xem

1298 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

30/11/2022

Đã xem

1298 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

30/11/2022

Đã xem

1298 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

30/11/2022

Đã xem

1298 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com