Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Ngày đăng: 16:20 31-08-2022 | 1347 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: danh mục các sản phẩm điện, điện tử phải áp dụng QCVN nêu trên; các yêu cầu kỹ thuậtyêu cầu về quản lý đối với sản phẩm điện tử, điển tử (công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, sử dụng dấu hợp quy, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm điện, điện tử có chứa hóa chất độc hại và các tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1347 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1347 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1347 lượt xem

luật hóa chất

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com