Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam

Ngày đăng: 15:56 28-02-2019 | 8584 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi,

Phạm vi điều chỉnh

Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán & Danh mục sản phẩm nguyên liệu đơn thức ăn chăn nuôi

Tóm lược dự thảo

Nội dung chi tiết của Dự thảo vui lòng xem ở file đính kèm (ở dưới).

Phiên bản 1

DT TT Danh muc TACN, nguyen lieu

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

8584 lượt xem

Danh muc sp TACN theo tap quan va nguyen lieu don

Ngày nhập

17/05/2021

Đã xem

8584 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com