Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Ngày đăng: 08:41 22-07-2021 | 1055 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp công nghệ thông tin,

Phạm vi điều chỉnh

các sản phẩm mạng viễn thông 5G, điện thoại thông minh 4G và các thế hệ sau, phần mềm nền tảng IoT, nền tảng số, sản phẩm trí thông minh nhân tạo…vào Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đưa các sản phẩm mạng viễn thông 5G, điện thoại thông minh 4G và các thế hệ sau, phần mềm nền tảng IoT, nền tảng số, sản phẩm trí thông minh nhân tạo…vào Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Ngày nhập

22/07/2021

Đã xem

1055 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Ngày nhập

22/07/2021

Đã xem

1055 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com