Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NNPTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng: 08:48 28-10-2020 | 1335 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng có trong Danh mục.,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi bảng mã HS đối với các hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NNPTNT và bổ sung Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NNPTNT

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) đang xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NNPTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi bảng mã HS đối với các hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NNPTNTbổ sung Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NNPTNT. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng có trong Danh mục.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/11/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày nhập

28/10/2020

Đã xem

1335 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày nhập

28/10/2020

Đã xem

1335 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

28/10/2020

Đã xem

1335 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

28/10/2020

Đã xem

1335 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com