Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về: Thuốc nổ TNP1, thuốc nổ nhũ tương rời bao gói, mìn phá đá quá cỡ, thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên

Ngày đăng: 17:38 19-05-2021 | 1285 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức kiểm định; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các vật liệu nổ công nghiệp trên,

Phạm vi điều chỉnh

chỉ tiêu an toàn kỹ thuật; phương pháp thử nghiệm; quy định về quản lý, công bố hợp quy, sử dụng dấu hợp quy; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về: Thuốc nổ TNP1, thuốc nổ nhũ tương rời bao gói, mìn phá đá quá cỡ, thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về chỉ tiêu an toàn kỹ thuật; phương pháp thử nghiệm; quy định về quản lý, công bố hợp quy, sử dụng dấu hợp quy; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức kiểm định; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các vật liệu nổ công nghiệp trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/6/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành 04 QCVN về vật liệu nổ công nghiệp

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1285 lượt xem

Dự thảo QCVN về thuốc nổ TNP1

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1285 lượt xem

Dự thảo QCVN về thuốc nổ nhũ tương rời bao gói

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1285 lượt xem

Dự thảo QCVN về mìn quá đá quá cỡ

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1285 lượt xem

Dự thảo QCVN về thuốc nổ bột không có TNT

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1285 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com