Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày đăng: 17:52 25-08-2017 | 2267 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.,

Phạm vi điều chỉnh

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2267 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com