Theo dõi (1)

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

Ngày đăng: 10:40 29-08-2017 | 2326 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp đang hoặc sẽ kinh doanh dịch vụ liên quan.,

Phạm vi điều chỉnh

Điều kiện và trình tự, thủ tục cấp phép đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ của nước có chung biên giới.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2326 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách đề nghị xây dựng Nghị định

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2326 lượt xem

Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2016/NĐ-CP

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2326 lượt xem

Báo cáo tổng kết hoạt động thu đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế và việc sử dụng tiền của nước có chung biên giớ

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

2326 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Nghị quyết

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com