Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Ngày đăng: 10:56 02-04-2019 | 12281 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại,

Phạm vi điều chỉnh

lĩnh vực thương mại

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại Bộ Công Thương đang hoàn thiện việc xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo bổ sung quy định về thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra và một số vấn đề khác. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/04/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công Thương

Phiên bản 1

Dự thảo ND 148 sửa lần 2 gửi xin ý kiến

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

12281 lượt xem

Tờ trình CP NĐ 148 gửi xin ý kiến

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

12281 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com