Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Ngày đăng: 10:33 29-08-2017 | 3570 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Bộ, ngành, của nhà trường các cấp đối với công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao, quần chúng nhân dân, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh hoả động thể thao.,

Phạm vi điều chỉnh

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động thể thao và tổ chức trọng tài thể thao; hành vi bị cấm trong thể thao; quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo nguồn lực để xây dựng các công trình thể thao công cộng tại địa phương; tiêu chí đánh giá phong trào TDTT; quy định về thi đấu thể thao quần chúng; trách nhiệm của các Bộ, ngành, nhà trường trong giáo dục thể chất trong nhà trường; quyền và nghĩa vụ của vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; quy định về giải thể thao thành tích cao, thẩm quyền cho phép; thể thao chuyên nghiệp và đại diện trung gian; doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh hoạt động thể thao; trường kinh doanh thể thao; quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Ô-lim-pic Việt nam và các Liên đoàn thể thao quốc gia; nguồn lực phát triển,..

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3570 lượt xem

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật thể dục, thể thao

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3570 lượt xem

Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3570 lượt xem

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thể dục, thể thao

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

3570 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com