Theo dõi (1)

Dự thảo Quyết định quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm

Ngày đăng: 17:44 25-08-2017 | 2665 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức cá nhân, thương nhân có quyền, nghĩa vụ và hoạt động liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.,

Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định thí điểm về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Quyết định quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2665 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com