Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG

Ngày đăng: 10:02 15-06-2020 | 1714 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế, lắp đặt và vận hành bồn chứa LPG; phân loại vùng nguy hiểm; quy định về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy; kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định bồn chứa LPG; trách nhiệm của doanh nghiệp có liên quan tới bồn chứa LPG. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, thử nghiệm, kiểm định và sử dụng bồn chứa LPG.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 01/07/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1714 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1714 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com