Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

Ngày đăng: 17:17 17-07-2020 | 1489 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị truy nhập vô tuyến,

Phạm vi điều chỉnh

các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất phải áp dụng QCVN này, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp đo, yêu cầu về quản lý, trách nhiệm của các doanh nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất phải áp dụng QCVN này, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp đo, yêu cầu về quản lý, trách nhiệm của các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất các thiết bị nêu trên. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảoThuyết minh được đăng kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/08/2020 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến của VCCI

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1489 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1489 lượt xem

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về thiết bị đầu cuối thông tin di động

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1489 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1489 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com