Theo dõi (1)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị

Ngày đăng: 14:25 22-11-2021 | 2827 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa các chất POP, các tổ chức đánh giá sự phù hợp.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định rõ về giới hạn tối đa cho phép của các chất POP trong từng lĩnh vực, nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị cụ thể; phương pháp lấy mẫu, phân tích các chất POP; trách nhiệm quản lý đối với nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa các chất POP.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định rõ về giới hạn tối đa cho phép của các chất POP trong từng lĩnh vực, nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị cụ thể; phương pháp lấy mẫu, phân tích các chất POP; trách nhiệm quản lý đối với nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa các chất POP. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa các chất POP, các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo QCVN về giới hạn chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy

Ngày nhập

22/11/2021

Đã xem

2827 lượt xem

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy

Ngày nhập

22/11/2021

Đã xem

2827 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo QCVN về giới hạn chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy

Ngày nhập

22/11/2021

Đã xem

2827 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com