Theo dõi (1)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Cơ sở chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật - Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm”

Ngày đăng: 10:59 28-09-2018 | 10178 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn trên lãnh thổ Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn dùng làm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Cơ sở chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật – Yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm” (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến thực phẩm (cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu hóa chất, phụ gia thực phẩm, vệ sinh và khử trùng…). Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn trên lãnh thổ Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/10/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo QCVN về cơ sở chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật

Ngày nhập

28/09/2018

Đã xem

10178 lượt xem

Bản Thuyết minh Dự thảo

Ngày nhập

28/09/2018

Đã xem

10178 lượt xem

Báo cáo quá trình xây dựng Dự thảo

Ngày nhập

28/09/2018

Đã xem

10178 lượt xem

Công văn xin ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

28/09/2018

Đã xem

10178 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com