Theo dõi (1)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Chợ đầu mối, đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm"

Ngày đăng: 10:41 09-11-2017 | 9168 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh nông lâm thủy sản trong chợ đầu mối, đấu giá nông lâm thủy sản, ,

Phạm vi điều chỉnh

quy định kĩ thuật như yêu cầu về địa điểm, bố trí mặt bằng, kết cấu của khu vực kinh doanh; nước, nước đá dùng cho bảo quản, sơ chế sản phẩm; trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm; phòng chống động vật gây hại, côn trùng; sơ chế, bảo quản, vận chuyển sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; thu gom phế liệu, phế thải

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, đấu giá nông sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Nội dung Dự thảo bao gồm các quy định kĩ thuật như yêu cầu về địa điểm, bố trí mặt bằng, kết cấu của khu vực kinh doanh; nước, nước đá dùng cho bảo quản, sơ chế sản phẩm; trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm; phòng chống động vật gây hại, côn trùng; sơ chế, bảo quản, vận chuyển sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; thu gom phế liệu, phế thải;… dự kiến sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh nông lâm thủy sản trong chợ đầu mối, đấu giá nông lâm thủy sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 22/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chợ đầu mối, đấu giá nông sản

Ngày nhập

09/11/2017

Đã xem

9168 lượt xem

Bảng tiếp thu ý kiến tại Hội nghị chuyên đề

Ngày nhập

09/11/2017

Đã xem

9168 lượt xem

Phiên bản 2

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com