Theo dõi (1)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng keo dán gỗ

Ngày đăng: 10:25 29-08-2017 | 20688 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, nhập khẩu keo dán gỗ; chế biến, kinh doanh gỗ thành phẩm và chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ.,

Phạm vi điều chỉnh

Yêu cầu kỹ thuật, chứng nhận hợp quy và việc công bố hợp quy đối với các sản phẩm keo gắn gỗ dùng trong chế biến gỗ

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng keo dán gỗ

Ngày nhập

29/08/2017

Đã xem

20688 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com