Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến di động mặt đất và trung kế vô tuyến mặt đất

Ngày đăng: 16:27 19-02-2024 | 438 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức đánh giá sự phù hợp, các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác các thiết bị vô tuyến di động mặt đất, trung kế vô tuyến mặt đất,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến di động mặt đất và trung kế vô tuyến mặt đất (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: yêu cầu kỹ thuật (điều kiện đo kiểm, thử nghiệm, đánh giá chất lượng, khả năng áp dụng), yêu cầu về quản lý, lộ trình áp dụngtrách nhiệm của các tổ chức liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức đánh giá sự phù hợp, các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác các thiết bị vô tuyến di động mặt đất, trung kế vô tuyến mặt đất.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/03/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến di dộng mặt đất và trung kế vô tuyến mặt đất

Ngày nhập

20/02/2024

Đã xem

438 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến di dộng mặt đất và trung kế vô tuyến mặt đất

Ngày nhập

20/02/2024

Đã xem

438 lượt xem

Thuyết minh Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến di dộng mặt đất và trung kế vô tuyến mặt đất

Ngày nhập

20/02/2024

Đã xem

438 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

20/02/2024

Đã xem

438 lượt xem

thông tin vô tuyến điện

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com