Theo dõi (2)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày đăng: 17:20 22-09-2020 | 1760 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH; tổ chức kiểm định, đánh giá sự phù hợp của phương tiện PCCC và CNCH,

Phạm vi điều chỉnh

nội dung kỹ thuật, kiểm định phương tiện, ghi nhãn phương tiện

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” (PCCC và CNCH) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nội dung kỹ thuật (chỉ tiêu kỹ thuật, mức yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, phương pháp lấy mẫu, mã hàng hóa xuất nhập khẩu); việc kiểm định phương tiện; việc ghi nhãn phương tiện PCCC và CNCH. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH; tổ chức kiểm định, đánh giá sự phù hợp của phương tiện PCCC và CNCH.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DT QCVN về phương tiện PCCC và CNCH

Ngày nhập

22/09/2020

Đã xem

1760 lượt xem

DT QCVN về phương tiện PCCC và CNCH

Ngày nhập

22/09/2020

Đã xem

1760 lượt xem

Phụ lục 1_DT QCVN về phương tiện PCCC và CNCH

Ngày nhập

22/09/2020

Đã xem

1760 lượt xem

Phụ lục 2_DT QCVN về phương tiện PCCC và CNCH

Ngày nhập

22/09/2020

Đã xem

1760 lượt xem

Phụ lục 3_DT QCVN về phương tiện PCCC và CNCH

Ngày nhập

22/09/2020

Đã xem

1760 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com