Theo dõi (1)

Dự thảo QCVN về thiết kế, vận hành kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí trên bờ

Ngày đăng: 14:35 15-02-2022 | 1879 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự thảo tác động tới các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc thiết kế, thi công, vận hành và bảo dưỡng kho chứa LNG và hệ thống hóa khí trên bờ tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về các yêu cầu an toàn cho quá trình thiết kế, vận hành, bảo dưỡng và các yêu cầu chung về an ninh, môi trường.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thiết kế, vận hành kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí trên bờ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các yêu cầu an toàn cho quá trình thiết kế, vận hành, bảo dưỡngcác yêu cầu chung về an ninh, môi trường. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến việc thiết kế, thi công, vận hành và bảo dưỡng kho chứa LNG và hệ thống hóa khí trên bờ tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/03/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459;

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị

Phiên bản 1

Công văn của VCCI lyk DTQCVN

Ngày nhập

15/02/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Dự thảo QCVN

Ngày nhập

15/02/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Phiếu lyk

Ngày nhập

15/02/2022

Đã xem

1879 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com