Theo dõi (1)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN): Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở khảo nghiệm, kiểm định và nuôi giữ giống vật nuôi. Phần 2: Gia súc lớn (trâu, bò, cừu, thỏ)

Ngày đăng: 16:01 18-12-2018 | 37601 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khảo nghiệm, kiểm định, nuôi giữ giống các vật nuôi nêu trên.,

Phạm vi điều chỉnh

Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở khảo nghiệm, kiểm định giống trâu, bò, cừu, thỏ. Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở nuôi giữ giống vật nuôi, bao gồm: cơ sở nuôi đàn hạt nhân đối và đàn nhân giống đối với trâu, bò, cừu, thỏ.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN): Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở khảo nghiệm, kiểm định và nuôi giữ giống vật nuôi. Phần 2: Gia súc lớn (trâu, bò, cừu, thỏ) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các yêu cầu về nhân sự, cơ sở vật chất, vệ sinh thú y, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, quy mô và chất lượng giống,…Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến khảo nghiệm, kiểm định, nuôi giữ giống các vật nuôi nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 8/1/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo QCVN đối với cơ sở kiểm nghiệm giống vật nuôi

Ngày nhập

18/12/2018

Đã xem

37601 lượt xem

Công văn xin ý kiến QCVN đối với cơ sở kiểm nghiệm giống vật nuôi

Ngày nhập

18/12/2018

Đã xem

37601 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com