Theo dõi (1)

Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày đăng: 22:13 07-07-2024 | 203 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động sử dụng đất nông nghiệp (tổ chức, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, thực hiện nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối…),

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

         Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động sử dụng đất nông nghiệp[2].

         Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

         Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/7/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

         Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

         Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

         Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

         Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

         Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 28/2016/QH14.

[2] Các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, thực hiện nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối…

Lĩnh vực liên quan

Bộ Tài chính, Thuế

Phiên bản 1

1. Tờ trình CP

Ngày nhập

07/07/2024

Đã xem

203 lượt xem

2. Dự thảo Nghị Quyết

Ngày nhập

07/07/2024

Đã xem

203 lượt xem

3. Báo cáo tổng kết thi hành

Ngày nhập

07/07/2024

Đã xem

203 lượt xem

4. Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

07/07/2024

Đã xem

203 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị quyết

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com